Flytspackling & avjämning

Flytspackel är en form av självutjämnande cement som är avsedd att förses med någon typ av ytskikt.
Inför läggning av ett nytt golv kan det finnas behov av flytspackling för avjämning, i syfte att skapa ett
slätt och jämnt underlag. I andra situationer utförs flytspackling när det krävs ett fall mot en eller
flera brunnar i ett våtrum. Flytspackling är en snabb och kostnadseffektiv metod för att avjämna ytor.
Vi utför flytspackling av alla slags underlag oavsett om det rör sig om offentliga miljöer, kontor eller
Din bostad. Vi använder oss av miljöbedömda och miljömärkta produkter. Vi har kunniga
medarbetare med stor erfarenhet av flytspackling och ett brett utbud av olika slags spackelpumpar.


Kontakta oss gärna för rådgivning så kan vi tillsammans hitta en golvlösning utifrån Dina behov och
önskemål.