Avjämning

Avjämning och fallspackling av golv

 

Avjämning, även kallat flytspackling, är en snabb och kostnadseffektiv metod för att avjämna golvytor.

 

Vad innebär avjämning (flytspackling)?

 

Avjämning av golv, eller flytspackling, är ett vanligt tillvägagångssätt för att skapa en plan och jämn yta inför montering av olika typer av golvbeläggningar. Det kan handla om ojämna områden, fördjupningar eller höjdskillnader som uppstått på grund av tidigare golvläggning, betonggjutning eller andra faktorer. Avjämning innebär att ojämnheter och nivåskillnader på golvytan korrigeras genom att applicera en avjämningsmassa, även kallat flytspackel. Det är en viktig del av förberedelserna för att säkerställa att golvet blir plant, hållbart och estetiskt tilltalande.

 

Hur går avjämning av golv till?

 

Inför en golvavjämning krävs det att golvet är rent, torrt och fritt från damm, smuts och eventuell gammal golvbeläggning. Det krävs alltid rengöring av golvet för att skapa en lämplig yta innan vi kan flytspackla ditt golv genom applicering av avjämningsmassa. Ibland krävs det även att golvet slipas och om golvet har större ojämnheter kan det även krävas att dessa lagas med spackel innan hela golvet avjämnas.

 

Efter rengöring appliceras en primer på golvytan för att förbättra vidhäftningen mellan avjämningsmassan och underlaget, primern binder även damm och lösa partiklar.

 

Avjämningsmassan blandas enligt tillverkarens instruktioner, det är viktigt att det blir rätt proportioner och att flytspacklet blandas ordentligt för att få en jämn massa. Beroende på hur stor yta som skall avjämnas har vi ett brett utbud av olika slags spackelpumpar.

 

Produkterna vi använder oss av är miljöbedömda och miljömärkta. Flytspacklet vi använder är en cementbaserad och självutjämnande avjämningsmassa. Vid applicering av flytspackel sprids det ut på golvet, i samband med det krävs justering och utjämning med hjälp av spackelspade eller andra verktyg för att säkerställa en helt plan yta. Det är viktigt att arbeta snabbt eftersom avjämningsmassan börjar stelna relativt snabbt.

 

Efter genomförd avjämning måste flytspacklet få tillräckligt med tid att torka och härdas enligt tillverkarens anvisningar. Tiden varierar beroende på typ av avjämningsmassa och omgivande faktorer som temperatur och fuktighet.

 

Vad innebär fallspackling?

 

Fallspackling är en speciell typ av flytspackling. Det används för att skapa en lutning eller ett fall på golvet för att säkerställa att vatten avrinner effektivt och inte samlas eller stannar kvar på golvytan, vanligtvis inom duschutrymmen eller andra våtutrymmen.

 

Hur går fallspackling till?

 

Underarbetet som krävs vid fallspackling är detsamma som vid avjämning till en plan golvyta. Utöver dessa arbetsmoment genomförs mätningar och markeringar för att ange var högsta och lägsta punkt kommer att vara för att uppnå specifika krav och riktlinjer utifrån gällande branschstandard.

Blandning av avjämningsmassan genomförs på samma sätt som vid avjämning. Vid fallspackling appliceras en tjockare mängd avjämningsmassa där högsta punkt skall vara och en mindre mängd flytspackel appliceras där lägsta punkt planeras, på så sätt skapas det önskade fallet. Under appliceringen kan det krävas justeringar och utjämning för att säkerställa en jämn och konsekvent lutning över hela ytan för att uppnå önskat resultat.

 

Även efter genomförd fallspackling måste flytspacklet få tillräckligt med tid att torka och härdas enligt tillverkarens anvisningar och omgivande faktorer.

Vi hjälper dig!

 

Vi utför flytspackling av alla slags underlag oavsett om det rör sig om offentliga miljöer, kontor eller i din privata bostad. Vi har kunniga medarbetare med stor erfarenhet av flytspackling, oavsett storlek så har vi lösningen för dig. Kontakta oss gärna för rådgivning så kan vi tillsammans hitta en golvlösning utifrån Dina behov och önskemål.