Rivning

Vid behov av renovering av dina nuvarande ytskikt kan vi vara behjälpliga med rivning. Det gäller både kakel, klinker och andra golvmaterial. Vi har olika typer av rivmaskiner och klarar att riva ytskikt oberoende av storlek, från de minsta projekt till större.

 

När ni behöver riva för att kunna skapa nytt

 

Rivning är en nödvändig fas i många renoveringsprojekt där äldre ytskikt och golvmaterial måste avlägsnas för att ge plats åt nya och förbättrade lösningar. Vi som hantverkare är specialiserade på rivning och spelar en avgörande roll för att säkerställa att denna process utförs effektivt och utan skador. Här nedanför kan du läsa om vad som gäller vid diverse rivningsprocesser av olika sorters material.

 

1. Kakel och Klinker:

Innan rivningen påbörjas är det viktigt att förbereda området noggrant. Det kan inkludera att täcka intilliggande ytor för att undvika damm och skydda omgivande ytor från eventuella skador. Vi använder sen specialverktyg som kakelmejsel och hammare för att bryta loss kakel och klinker från ytan. Efter förberedelse bryts kakel och klinker loss från underlaget. Detta kräver noggrannhet för att undvika skador på de underliggande ytskikten.

2. Golvmaterial:

Innan rivningen av golvmaterial påbörjas, utförs en noggrann utredning för att fastställa golvmaterialets typ och skick. Detta hjälper till att bestämma vilka verktyg och teknik som är mest lämpliga för rivningsprocessen. Så beroende på golvmaterialet anpassar vi vilket verktyg vi använder men några varliga är golvsågar, jackhammers eller andra specialiserade maskiner för att avlägsna golvet effektivt.

Utrivna material, så som gamla golvplattor eller träpaneler, sorteras och tas sen hand om på ett ansvarsfullt sätt, med hänsyn till återvinning och miljöpåverkan.

3. Säkerhet och professionalitet:

Under alla våra projekt använder vi personlig skyddsutrustning, inklusive handskar, skyddsglasögon och andningsskydd för att skydda oss själva mot damm och eventuella faror under rivningen. Vi har den nödvändiga kunskapen och erfarenheten för att utföra rivningsarbetet på ett säkert och effektivt sätt, samtidigt som de minimerar risken för skador på omgivande strukturer och områden.

Rivning av ytskikt och golvmaterial är en avgörande process inom renovering. Att anlita oss på Milleniumgolv för dessa uppgifter är fördelaktigt för att säkerställa att arbetet utförs professionellt, effektivt och med respekt för säkerhetsstandarder och miljöhänsyn. Oavsett om det gäller att avlägsna kakel i köket eller ersätta gammalt golvmaterial, är en väl genomförd rivningsprocess grundläggande för att skapa en solid grund för det kommande byggprojektet.

 

Unika verktyg för rivning

 

MilleniumGolv äger ett exemplar utav ett fåtal Janser Ride-on golvstripper som finns i Sverige. Det är en åkbar golvstripper som med extrem kraft och på ett effektivt sätt river upp till 2000 kvm matta per dag. Vi har ett stort antal olika mejslar, blad och verktyg för att avlägsna även de tuffaste golvbeläggningar.

 

Kontakta oss gärna för rådgivning och offert.