GOLVLÄGGNING


Vi utför högklassig golvläggning vid både nybyggnation, renovering samt löpande underhåll till såväl byggföretag, fastighetsförvaltare, kommuner som privatpersoner. Vi är ett auktoriserat golvföretag enligt Golvbranschens Våtrumskontroll och Golvbranschens Riksorganisation vilket innebär att vi följer och uppfyller uppställda krav. Då vi har över trettio års erfarenhet har vi många nöjda kunder. Vårt mål är att se till att antalet nöjda kunder hela tiden blir fler. Vi är stolta och glada över att gamla kunder återvänder till oss när de behöver våra tjänster igen. God hantverkssed ger den kvalité du har rätt att kräva!