Slipning betonggolv

Varför ska man slipa betonggolv?

 

Det finns flera anledningar till att överväga att slipa betonggolv. Den första tanken brukar vara för att få en jämnare yta. Betonggolv kan vara ojämna på grund av gjutning, skador eller annat slitage. Genom slipning kan man avlägsna ojämnheter och skapa en jämnare yta, vilket ger ett bra underlag för olika typer av golvbeläggningar.

 

En annan orsak till att slipa betonggolv kan vara för att avlägsna gamla beläggningar som färg, limrester eller epoxibeläggningar. Slipning kan ofta vara det bästa, och enda, sättet att få bort dessa beläggningar för att få en ren och obehandlad yta att arbeta med. Slipade betonggolv är lättare att rengöra och underhålla. En jämn yta minskar risken för att smuts och damm ska fastna i ojämnheter, vilket gör att det blir enklare att hålla golvet rent och fräscht.

 

Slipning av betonggolv är en kostnadseffektiv och hållbar lösning för att förbättra utseendet och funktionaliteten hos befintliga betongytor. Det ger en mängd fördelar och kan anpassas för att uppnå olika estetiska och funktionella krav.

 

Hur går det till vid slipning av betonggolv?

 

Innan slipning påbörjas krävs det förberedelse i form av att eventuella hinder tas bort och lösa beläggningar på golvytan avlägsnas. Det är även viktigt att täcka och skydda omkringliggande ytor och föremål.

Grovslipning är det första steget i processen. Det innebär att vi använder grövre slipverktyg eller diamantsegment för att ta bort ojämnheter och avlägsna eventuella föroreningar. Detta steg är särskilt viktigt om det finns djupa repor eller ojämnheter i betongen.

 

Efter grovslipningen fortsätter vi med en finslipning av ytan. Detta görs genom att använda finare slipverktyg eller diamantsegment för att skapa en jämnare och mer enhetlig yta. Detta steg kan även användas för att ta bort mindre repor och skador som kan finnas kvar efter grovslipningen.

 

Oavsett om du väljer att polera ytan på betonggolvet eller inte så är det efter slipning fördelaktigt att applicera ett ytskydd för att försegla och skydda betonggolvet om det inte ska vara något annat ytskikt ovanpå. Ytskyddet kan vara i form av en impregnering, ett tätningsmedel eller ett lack. Det hjälper till att förhindra fläckar, fuktintrång och slitage på ytan och ger därmed en längre livslängd åt betonggolvet.

 

Slipning av betonggolv pris? 

 

Betongslipning kan innebära ett första steg som förarbete inför en ny golvbeläggning eller så är önskemålet en slipad betongyta som färdigt ytskikt. Oavsett vad Du önskar så har våra medarbetare en lång och bred erfarenhet av betongslipning. Vi har maskinkapacitet och kunskap för att leverera Dig rätt golv till ett bra pris.